En toen knapte er iets in mijn zorghart

Op een dag, lang geleden besloot ik om de zorg in te gaan. Een mooi beroep, dat ik met plezier beoefen en waar jaren studie in zit. Leest u even mee?
4 jaar Verpleegkundige opleiding, 1.5 jaar Intensive Care opleiding, 1.5 jaar Spoedeisende hulp opleiding. CCATT opleiding (intensive care door de lucht) , Tropenopleiding (1.5 jaar), TNCC (Trauma nurse) , ENPC (acuut vitaal bedreigde kind) , EMSB (brandwonden), BATLS (battle Advanced trauma), ALS ( advanced life support), Mountain Ermengency Medicine, en nog talloze bijscholingen.
Met al deze opleidingen en ervaring mag ik mijzelf een allround verpleegkundige noemen. Ik heb veel gedaan en veel mee gemaakt. Zowel in het ziekenhuis op de intensive care en spoedeisende hulp als met 11 uitzendingen in oorlogsgebied. Ik kan er boeken over schrijven.
Een mooi vak dus, dat mij veel gebracht heeft.

De afgelopen jaren is het niet makkelijker geworden. Steeds meer verpleegkundigen kiezen een ander vak, onder andere omdat de werkdruk zo hoog is en het salaris niet wat het zou moeten zijn. Dat je geen topsalaris verdient in de zorg weten we allemaal en dat opschaling al lang geleden had moeten gebeuren ook. Maar helaas, vele CAO onderhandelingen veranderden niet dat het nog altijd slecht geregeld is.

En toen kwam Covid19.
Wat er in de ziekenhuizen gebeurde is met geen pen te beschrijven.
Dingen die normaal onmogelijk zouden zijn, deden we. Er werden dingen gevraagd die je misschien wel niet mag vragen aan een (ic)verpleegkundige, omdat het bijna onmogelijk of niet veilig is. Maar, we deden het. Vrijwel zonder gemor. Met elkaar de schouders eronder, samen tegen Corona.
Het was crisis en dan doe je wat je moet doen. Je redt mensenlevens.

De periode had een grote impact op ons allemaal. Verdriet, rouw, onmacht… Er stierven 11 zorgcollega’s aan de gevolgen van Covid-19 en ruim 17.000 zorgmedewerkers testten positief. Als je er over denkt is het allemaal te bizar voor woorden.

Naar de zomer toe liepen de IC’s langzaam weer leeg en leek het alsof alles weer redelijk normaal werd. Het tegendeel is waar.
Op de spoedeisende hulp werken wij nog iedere dag in beschermende kleding, omdat veel mensen Covid-19 verdacht zijn. En nu komen er ook meer gewone patiënten bij. Sportletsels, verkeerstrauma, drank en drugs ellende, want we vieren allemaal vakantie in eigen land. Het zijn elke dag tropendiensten en ondertussen wordt op alle IC’s het aantal bedden alvast opgehoogd voor als de tweede golf komt.

Tijdens de Covid crisis zag heel Nederland wat er in de zorg gebeurde. Plots werd ons werk zichtbaar en was er respect. Er werden applaussessies georganiseerd. De helden van de zorg werden overladen met verassingen die enorm werden gewaardeerd.
Ook de politiek klapte mee en beloofde een bonus toen we op het hoogtepunt van de crisis waren, halleluja! Het werd 1000 euro. Hoe en wat en wanneer de bonus wordt uitgekeerd dat weet nog steeds niemand.

Een aantal politieke partijen vond ook dat de salarissen in de zorg structureel omhoog moeten. Er kwam een stemming in de tweede kamer. De coalitie stemde tegen. Er werd opnieuw gestemd omdat er iets mis ging en nog een keer. Drie keer werd de motie weggestemd en afgelopen week werd de soap erger.
Er werd een hoofdelijke stemming aangevraagd over de structurele salarisverhoging voor de zorg. De coalitie wilde niet meestemmen en rende de kamer uit zodat er niet genoeg mensen waren voor een stemming. Serieus?! De kamer verlaten om een stemming te frustreren?

Toen knapte er iets in mij.

Ik, wij, iedereen in de zorg, die zo voor ons vak staan, die altijd hard werken en die in algemeen belang opstaan in een crisis, worden zo te kakken gezet en zo niet serieus genomen?
Respectloos en voor de zoveelste keer worden wij in de steek gelaten door de politiek.

Medewerkers in de zorg rennen niet weg op het moment dat er moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Zij stonden er gewoon, tijdens de crisis met veel te veel patiënten en veel te weinig personeel en middelen. Zij renden niet weg maar namen hun verantwoordelijkheid. 

Als wij iets beloven doen wij dat. We beloofden dat er voldoende IC bedden zouden zijn in de crisis en die waren er. Die bemanden wij, met alles wat in onze macht lag. En ook nu doen ziekenhuizen alles wat nodig is om de extra capaciteit te realiseren.
En als iets echt niet kan, dan praten wij erover en leggen uit waarom niet. Volwassen en professioneel.

De zorg loopt leeg en het ziekteverzuim is hoger dan ooit. Wat er in de crisismaanden is gebeurd, is veel mensen niet in de koude kleren gaan zitten. Hoe er daarna met de zorg wordt omgegaan, steekt enorm bij veel mensen. Als je je zou willen opladen voor een volgende crisisfase dan helpen de politieke (re)acties niet.
En dan wel verwachten dat wij weer klaar staan bij een eventuele volgende coronagolf?

Think again. Ik vrees dat er dan al veel collega’s uit de zorg zijn gestapt en dat de bereidwilligheid om weer zoveel extra uren te werken een stuk minder zal zijn. Dat het te laat is voor mooie woorden en veel geklap. Dat je geen heldendaden meer hoeft te verwachten.

Ik voel me in ieder geval niet serieus genomen door de politiek, gefrustreerd, boos en verdrietig. Misschien moeten wij ook weg rennen en kijken of de problemen zich vanzelf oplossen… Alleen heeft dat nogal wat gevolgen, het kost mensenlevens.
Dit alles en nog een aantal zaken zorgen ervoor dat ik en vele andere collega’s er klaar mee zijn.
Met dank aan onder andere onze politiek.
En dat, is een heel slechte zaak…….

318 thoughts on “En toen knapte er iets in mijn zorghart

     • De 3 vorige moties die weggestemd zijn waren van de SP en PvdA. Alleen laatste motie van de PVV. Nu gaan ze het met an 3en nog eens indienen.

     • Hé, eindelijk woord er gezien, dat Rutte gebakkene lucht verkoopt, terwijl Wilders en co zich ontzettend inzetten voor de zorgmedewerkers en terecht!

     • Klopt helemaal wat je zegt. Rutte met zijn grote mond liep weg. Walgelijk eerst de zorg de hemel in prijzen en dan deze zo te behandelen bah bah

     • de andere weglopers ook niet hoor, van mij mogen die allemaal best een week of 6 in een ziekenhuisbed belanden, als die dan op het knopje drukken tbv hulp effe antwoordenmet, moment !!!! we zijn druk !! er zijn nog 10 wachtenden voor u bel later nog es.

     • Fleur Adema doet voor de PVV de zorg agenda en is een geweldig kamerlid en zou ook een prima minister van volksgezondheid zijn, ze is een van de weinige die weet waar ze over praat.

     • Dat klopt en ook de SP maar de rest vergeet het maar. Mensen willen niet wakker worden.

     • ik snap dat er gekozen word voor FvD en PVV.. maar als dat alleen is omdat ze voor de zorg in staan. dan ga je voorbij aan alles waar die partijen voor staan. M.i. zijn deze partijen niet de partijen die het zo goed zullen gaan doen in Nederland.. ik ben geen VVD klant.. en zal het ook nooit worden..

    • Mag hopen dat dat sarcasme is, van de vvd liep zo ongeveer iedereen als eerste weg, de vvd heeft er voor gezorgd dat er zo weinig capaciteit en materialen waren

     • ben er helemaal voor voor structurele verhoging voor de zorg, onderwijs , politie etc. Maar de PVV maakt hier een politiek slim spelletje van door moties in te dienen waarvan vooraf technisch niet op gestemd kan worden. Het weglopen is niet juist uitleg via een interruptie had gekund. Ik vertrouw deze opportunistische meneer absoluut niet naar mijn mening heeft deze en andere opportunisten 1 belang en dat is eigen belang, zie ook in de UK en USA

    • Het is toch altijd de VVD die als het over corrupt zijn de lijstjes aanvoert. Nu lopen ze weg voor hun verantwoording en hebben niets over voor de zorg. Rutte is een man van woorden en niet van daden. De zorg verdient net zoveel salarisverhoging als het onderwijs de laatste jaren al heeft gekregen.

     • Helemaal mee eens, Mark Rutte is alleen maar een zetbaasje van de Multinationals!

     • Wat mooi uit het hart geschreven , en gewoon asociaal (sorry) dat partijen uit de kamer voor het stemmen weg lopen wat een verantwoording behalve als ze zelf meer willen hebben, en wat doen de Hollanders weer,stemmen op de zelfde partijen, gooi nu eens 1 keer de knuppel erin ( eerlijk is ook niet alles maar ?) , 1 keer met z,n allen op wilders stemmen krijgen we o.a. hopelijk eindelijk wat verschuivingen en na 2 of 3 jaar kunnen we weer normaal doen want denk dat wilders het niet in z,n eentje kan maar wel even de knuppel erinp.boeser

     • in Frankrijk kan het ook
      Hier niet dan?
      Met een salaris verhoging die er net door is van 8 a 10 procent

     • De waarheidmag hier niet gezegd worden.!!!! Wacht maar eens als hun fam.,of vrienden kring hiermee geconfronteerd worden

     • Die partij wist van te voren dat deze stemming niet door zou gaan . Iedereen moet zich aan de regels houden . Wilders weet dat heel goed, hij stelt iets voor om een wit voetje te Halen bij de kiezers. Hij wist van te voren hoe dat af zou lopen! En iedereen trapt erin.

  • Jeetje wat een verhaal, bijna onmenselijk al die inspanningen en nog worden ze in Den Haag niet wakker, at moet er gebeuren om het tij te keren en waarom die bonus niet meteen uitbetalen,
   ik wens al die zorgmensen veel sterkte en hoop niet dat ze zo gaan werken als in DEN HAAG.F

   • Hoe akelig ook de gevolgen kunnen zijn, heb ik er alle begrip voor als de mensen in de zorg er werkelijk het (inclusief spoedeisende en ic-werk) bijltje bij neer zouden gooien.

    • En kijken wat de andere partijen er dan van zeggen,ze mogen blij zijn dat al die zorgmedewerkers ,verpleegkundige,inclusief Ic medewerkers,en diegene die dag en nacht door werken ondanks dat ze het heel zwaar hebben , dat ze willen dat die mensen geholpen worden,die zich met hart en ziel inzetten, dat diegene die weg gelopen zijn uit de kamer ,zich diep mogen schamen.en kijken als er iemand van hun naaste fam.corona krijgt wat ze dan doen,belachelijke vertoning en ze mogen zich diep schamen.!!!

    • WILDERS TEGEN DE THUISZORGMEDEWERKERS
     De PVV zegt erg begaan te zijn met de zorg voor gewone mensen, bijvoorbeeld in de thuiszorg. Toch stemde de PVV op 22 januari 2015 tegen voorstellen van de SP om te voorkomen dat bij thuiszorgmedewerkers het loon wordt ingehouden en te verzekeren dat arbeidsvoorwaarden worden behouden. Op 28 januari stemde Wilders tegen een motie van de SP om ontslag van medewerkers in de thuiszorg te voorkomen.

     WILDERS TEGEN EXTRA GELD VOOR DE ZORG
     Een maand later maakte de PVV het zo mogelijk nog bonter. Op 11 februari stemde Wilders tegen een SP-voorstel om het eigen risico voor ouderen en chronisch zieken af te schaffen. Op 25 juni zelfs tegen ons voorstel om 2 miljard extra te investeren in de zorg, geld dat het jaar daarvoor op de plank was blijven liggen. Op 6 november kreeg ons voorstel voor een publieke basisverzekering evenmin steun van Wilders. (Site SP)

   • De bonus komt in oktober
    Dan is het geld ( 100 miljard) rond om geleend te worden bij de EU
    Nederland heeft het domweg niet
    Volgend jaar ontvangen wij uit het carona hulpfonds pas de miljarden voor deze bonus

  • Dit verhaal is te waar om mooi te zijn. Van mij mag iedereen in de zorg een paar salarisschalen omhoog en politici die letterlijk en figuurlijk wegrennen voor de realiteit een paar schalen omlaag. Schandaig om zo om te gaan met mense aan wie menigeen zijn leven te danken heeft!!!

   • Klappen ,laat ze hun handen wapperen, te weten
    Met en om de zorg door deze mensen te waarderen.
    Niet met geklap 👏 dat zijn losse flodders,maar met geld en dat hebben ze hard nodig . Ook echt hulde voor deze mensen.
    Maar alles wordt vergeten.
    Hoe laf om er voor weg te lopen.
    Niet te hopen dat deze mensen ooit ECHT hulp
    Nodig hebben.

   • salaris schalen wel eens bekeken ?
    Hoofdverpleegkundige
    Een 4500 euro per maand zonder toeslagen
    Bij 8 van de 10 ziekenhuizen
    Cao is gewoon online te vinden

    • Misschien moet je de CAO van verpleeghuizen en thuiszorg e.d. ook eens bekijken op loonschalen van helpende, verzorgenden en verpleegkundigen voor je zoiets roept.
     Misschien krijg je dan iets meer een idee waar je over praat.
     Zoek het op, maar dan wel goed graag

  • Ik vindt heel erg
   Jullie verdienen een loonsverhoging meer dan dat mijn man heeft 2 keer een ernstige sepsis in verband met kanker en ik zelf een ongeluk in de winkel jullie zijn er voor ons geweldig dank jullie wel wie vong ons op ja jullie als verpleegkundige

   • Het gros van de Nederlanders keek naar de coronashow van rutte en co, die besluiteloos het rivm volgde en vond hem weer geweldig, vvd meteen 10 zetels erbij in de peilingen. Ze vergeten snel die Nederlanders. Vergeten het uitkleden van de zorg in de vvd jaren, het toenemen van de eigen bijdrages, onbetaalbaar voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen afhankelijk van minimum, modaal en uitkerings loon. Ze vergeten de beloften die rutte nooit nakwam, de valse voorspiegeling van vele zaken rondom uitkeringen en zorg. Zichtbaarder is nu de bonus die niet betaald wordt en het weglopen bij de stemming. En maar multinationals de kont likken en uitkeringen onder de medelanders rondpompen. Om de afdracht van onze zeggenschap over onze pensioenen aan de EU wat onder groot stilzwijgen plaats vond maar te zwijgen. Niet alleen de zorg word belazerd met applaus en mooie praatjes, we worden allemaal belazerd. Wordt eens wakker met zijn allen en ga de straat op.

  • Goed verwoord !!
   Zo is het maar net,niemand blijft op deze manier nog in de zorg!!
   Politiek open jullie ogen,en wordt nou eens goed wakker!!!!!!!!!
   Mogen WIJ ook wegrennen als JULLIE onze zorg nodig hebben ???
   Neem jullie verantwoordelijkheid en doe er wat mee,dan kunnen/blijven wij ons werk ook gewoon goed doen!!!!!!

  • Recpect voor heel de zorg jullie verdienen echt wel geld erbij .jammer dat deze politiek het anders ziet
   Zo jammer,en als het straks weer oplaadt kunnen jullie weer aan de bak veel mensen denken dat het doorgestoken kaart is en een griepje tot dat ze het zelf krijgen.wij wensen jullie veel succes.

  • Politieke verkrachtig en gijzeling noem ik dit
   Tijdens een reces / vakantie leden naar de 2e kamer lokken en dan ineens een hoofdelijke stemming uit de hoed toveren
   En het raar vinden dat je dan weg rent
   Voor mij hetzelfde als het verhaal wat ik deze week las
   Een man lokte zijn ex vrouw onder valse voorwendselen naar zijn huis
   Hij wilde het over de kinderen hebben
   De vrouw zag hier toen geen kwaads in en is gekomen
   Bij aankomst ging de deur op slot en eiste de ex-man nog een laatste keer sex
   Ze is gevlucht en liet de kinderen die reeds in bed daar lagen (het was zijn weekend) daar achter
   Ik vind de gelijkenis treffend
   De moeder die haar kinderen achterliet is niet slecht .laf of liet ze in de steek
   Geen mes in de rug
   Maar geen keuze werd haar anders gelaten dan te vluchten
   Zo ook de Kamerleden

   De ex-man kon nu stoer vertellen dat zijn ex de kinderen in de steek had gelaten tegen zijn vrienden
   Schouderklopjes en mede sympathisanten
   Ze moesten eens alles weten

  • Er zijn geen woorden te vinden voor hoe ongelooflijk schandalig ik de “wegloop”- actie vind… ik ben echt woest, maar voel me ook zo machteloos….
   We lijken wel speelpoppen, die je zo in de hoek kunt smijten ald je ze niet ( meer) nodig hebt…grrrr

  • Mooi geschreven.en schande voor deze politiek.we zullen maar hopen dat veel mensen anders stemmen.en ik denk dat heel veel mensenjullie werk erg waarderen.daarvoor dank.🥰😇

  • Nederland was ooit een mooi land om te wonen…maar dat gaat er vanaf met alle laffe beslissingen van onze regering en alle grijze zones en het gedoogbeleid. Er word niet meer opgetreden , niet meer gehandhaafd en dan komt een virus waar mensen aan dood gaan of ziek van worden. Er volgen tegenstrijdige berichten en de zorg , die door alle bezuinigingen uitgehold was, mag het opknappen. Ook al zijn er te weinig middelen en riskeren de medewerkers hun eigen gezondheid en leven. Vervolgens word er van alles beloofd…..en dan…..is niemand meer thuis. Dus….. bij de tweede golf van het virus weet ik niet of de bereidheid in de zorg nog even groot is….Ik weet niet of ik dan vrijwillig nog een keer in een verzorgingshuis met coronapatienten ga werken of mijn collega’s in een sterfhuis, zoals de laatste keer….het gaat mij niet om de beloning maar daarom dat wij ons in de steek gelaten voelen…

  • Een mes in hun rug krijgen ze van die mooi praters in Den Haag met Rutte en de Jonge voorop.
   Dit volk is al jaren niet te vertrouwen ze geven liever miljarden aan die terras genieters in Zuid Europa inplaats van onze zorg medewerkers.

  • Ik had niet anders verwacht van onze laffe politiek. Die spekken liever het uitdeelfonds van de EU zodat de mooie baantjes voor de afteercarrière bereilbaar worden…de meeste Nederlanders gunnen jullie wel een fatsoenlijk salaris..

  • In de reacties wordt het al snel weer een politieke strijd.. helaas.. wederom. We zouden eigenlijk gewoon even moeten stilstaan en opzuigen wat Martine schrijft, hoe zij het schrijft. Hoe knap verwoord maar vooral hoe raak het is. Het gaat om een vak waar veel scholing voor nodig is. Het gaat in dit geval veelal om moed en doorzetten om juist dat te doen waar anderen voor weglopen. Dan is iedereen zo blij.. zo trots… Als dan de druk iets afneemt wordt iets dat nom maar net dit jaar is gebeurd al weer vergeten. Waardeer het vak maar waardeer het dan ook echt. Het is zwaar, het is moeilijk, soms zelfs gevaarlijk of net op het randje. Zet die waardering om in een beloning die nu hier bij past. Doe het nu want geloof mij.. binnenkort hebben we iedereen weer heel hard nodig!!

  • geen mensen uit de polietiek helpen en ook hun fam niet wat ze ook mogen hebben hun gewoon weg weigeren te helpen laat ze allemaal maar ge woon creperen

  • Ik zit niet in de zorg maar was geschokt zoals er met jullie wordt omgegaan. Er moet gewoon structureel loonsverhoging komen voor deze HELDEN.
   Ik hoop dat de laffe Nederlandse politici jullie vanaf NU gaan steunen en dat er betere salarissen komen.
   Jullie verdienen het.

  • Weet je ze geven geen snars om de zorg , waarom ? omdat het de , kas , ( de staat ) niet spekt de miljarden in het bedrijfs leven wel op den duur dat brengt geld in het kaasje ,maar de zorg en onderwijs niet! Korte termijn denken ,de zorg is al jaren aan het stranden , mensen te kort , hoe kan dat nou ,leer krachten te kort , hoe kan dat nou ? de jeugd goed onderwijs geven is de toekomst , de goede zorg goed in stand houden is onze toekomst !!! denken ze in den haag dat dit de laatste epidemie is , met hun kont op het pluus en maar ovenloos ouwehoeren en graaien , oooh wat werken we hard jammer dat de wijsneuzen niet op de IC /verzorgingshuizen waren toen daar de nood hoog was . het zal wel niet estetiech verantwoord zijn wat ik schrijf maar ik denk dat ik niet de enige ben die er zo over denkt , moet ik nog meer schrijven? politiek ga eens echt goed nadenken !! OPRECHT zonder addertje onder het gras !!!

  • Ik moest even iets wegslikken. Je verhaal kwam binnen.Als we in Nederland onze goede gezondheidszorg willen behouden dan moet daar wat tegenover staan. Ik zou willen dat ik een mogelijkheid had om onze leiders een pak rammel te geven zoals ze nog nooit hebben gehad. Diepe buiging voor alle mensen in de zorg.

  • Heel duidelijk en professioneel verwoord.
   Dit is precies waar het om draait.
   Schandalig hoe de politiek omgaat met de professionals, inclusief de professionals uit de ouderen-en gehandicapten, die tijdens de 1e golf de gezondheidszorg met hart en verstand draaiende hebben gehouden.
   Sterkte allemaal.

  • Helemaal eens, het is een schande van de regeringspartijen om weg te lopen, de verkiezingen komen er aan laat ze maar vallen,

  • Zo waar……..op zijn Amsterdams gezegd……ze laten jullie gewoon voor…LUL..staan ….Ach ja je hebt je plicht al gedaan denken ze ……stelletje RATTEN zijn het….

  • Totaal idiote situatie in alle landen hetzelfde. Voorstellen en beloftes van extra beloning en dan niks meer.
   Het komt erop neer dat ALLE regeringen een zootje criminelen zijn, die niets te maken hebben met regeren of menselijkheid.
   Ze zijn er om belangrijk te zijn, een hoop geld te verdienen met niks, voor eeuwig geld ontvangen. En daarbij zich rotlachen.

   Intussen gaat de hele economie op de fles voor een griepje.
   We zitten midden in de derde wereldoolog tegen de bevolking.

  • Precies!
   Zullen we dan maar echt gaan staken?
   Verschrikkelijk! Heel veel sterkte en ik weet zeker dat er veel veel minder animo is. Bij mij wel in ieder geval.

  • Heel goed verwoord , wij moeten dankbaar zijn dat er nog mensen zijn die dit werk willen doen en uit overtuiging. Deze regering moet zich zeer zeer schamen dat ze deze mensen in hun hemd laten staan ook deze mensen moeten eten. wij moeten eigenliik ook de straat op gaan om deze regering te laten opstappen Heren van deze regering STAP ZO GOUW MOGENLIJK OP . Je maakt er in veel zaken een zootje van.

  • Ik kan het me heel goed voorstellen. Ik vind het schandalig wat ze deden. Ik heb met schaamrood op m’n wangen zitten kijken wat ze deden. Ik hoop alleen u en uw collega’s niet denken over de “normale” mensen. Ik heb diep respect voor jullie allemaal. Ik maak in gedachte een buiging 🙏🏻👏🏻

  • De psyche van de meeste hulpverleners is gericht op een dienende rol. In tijden van Corona is dat een lastige bijkomstigheid. Het gaat om een langdurige, ingewikkelde, sociaal maatschappelijke crisis en het gaat letterlijk om leven en dood. Het is als zorgverlener ingewikkeld/lastig om doeltreffend voor het eigenbelang en zelfrespect op te komen, zeker in tijden van crisis. Niet alleen omdat de verwachtingen van de samenleving altijd hoog zijn zijn (voor relatief weinig geld), maar ook vanwege de onvoorwaardelijkheid die aan de beroepszorg kleeft. In tijden van crisis is de kans op teleurstelling zoals hier boven gesteld des te groter en logisch. Ik ben er van overtuigd dat het niet om structurele loonsverhoging gaat, maar eerder om behoud van plezier en geloof in het werk. Als een medewerker in de gezondheidszorg voor haar eigen gezondheid moet vrezen door haar eigenlijke werk, dan is dat zonder twijfel de wereld op zijn kop. De grens van het normale is dan al vele malen gepasseerd. Het getuigd van moed om juist dan de grenzen te stellen die nodig zijn. Maar ja, ga er maar aan staan. De kans is tamelijk groot dat je gelijk een klokkenluider de rest van je leven in een caravan moet gaan wonen. Enfin, als de samenleving en ook de zorgsector niet tot voldoende besef en algehele inzicht komt dan is het voorlopig roeien met de riemen die we hebben. De impasse heeft te maken met de hoge kosten van het huidige zorgstelsel. Het faillisement wordt uitgesteld door in allerlei opzichten het vel over de neus van patienten en medewerkers te trekken. De huidige moderne samenleving kan de problemen alleen al door de toenemende vergrijzing niet oplossen als het om goede, humane zorg gaat. laat staan als er zoals nu een Coronacrisis overheen komt. Er zijn op dit moment nog te veel partijen met te veel tegengestelde belangen. Er zijn te veel mensen die onnodig mee eten uit de ruif met geld die er voor de gezondheidzorg beschikbaar is. We leven met zijn allen te ongezond, te veel gericht op consumeren. Inzicht en vooruitgang kost helaas tijd en zelfs slachtoffers. Life is a bitch. Ik ben verpleegkundige, dat wil echter niet zeggen dat ik gehinderd wordt door te veel kennis van zaken.

  • Er zou iets in je zorghart moeten opwellen!! Het zou juist aangewakkerdmoeten worden. De kernwaardes weer voelen waar doe je het voor…toch niet voor die schouderklopjes of wel? Toch niet voor die loonsverhoging of wel? Waar word jij blij van in de zorg….Ik neem.aan van je bijdrage aan het gezond maken van mensen, hen moed geven, met liefdeverzorgen, het juiste doen en je niet verschuilen achter protocollen (ja die de hele zorg vergallen) maak zelf het verschil en inderdaad zeg nee als het je te veel wordt

  • Goed geschreven en heel echt gebeurd. Dat dit kan na zoveel ellende en verdriet. Hoop op veel steun, en de waardering die jullie zo heel erg verdienen Niet te vergeten behoorlijk loon voor dit zware beroep. Stem NIET op VVD!!!!!!

 1. Mooi verwoord, dit is het gevoel die er heerst en niet alleen op de ic maar ook in verpleeghuizen en thuiszorg. Daar werd doorgewerkt zonder beschermende maatregelen met alle gevolgen van dien.

   • En bent u of zojn jullie bereid om 50 a 75 euro per maandof aan extra zorg premie of aan extra belasting hiervoor te betalen
    Links of rechtsom moet dit ergens vandaan komen

    • Een groot bedrag is naar de EU gegaan, in Frankrijk en Italië maken ze goeie sier ermee, ondanks het de weerstand die onze politici lieten zien in het begin. Miljarden! en hier zeikt onze minister de Jonge over 1000 euro die er verdeeld moet worden onder de zorgmedewerkers en legt de verantwoordelijkheid bij de instellingen zelf, zodat de zorgmedewerkers nog steeds geen bonus hebben, onmogelijke taak. En als klap op de uurpijl laten de regeringspartijen hen zakken bij de stemming en rennen en masse naar buiten. Beschamend! Steek dat applaus een volgend keer maar in je reet, want het stelt geen moer voor. Loze woorden, waar geen hond wat aan heeft. Die alleen komen als de camera’s draaien. Het geld is er, maar wordt niet uitgegeven. Sinds de marktwerking in al die sectoren zakt NL af tot het niveau bananenrepubliek met dictator. Mensen open je ogen, want het gaat snel!

  • Heel raak geschreven. Mijn mond viel open van verbijstering deze week. Een overheid zonder ruggengraat, zonder lef als het er op aan komt….

  • Spijker op de kop!!! Zo’n ontzettend respectloze actie van de coalitie!!! En ik heb nog geen sorry gehoord dus spijt hebben ze niet echt blijkbaar……

   • Alles is al gezegd, ik heb er geen woorden meer voor, met stomheid geslagen. Wat een ontzettend laffe actie van die weglopers. De verzorgenden moeten het met een applausje doen.

 2. En ook doen wat jullie zeggen, eens kijken hoe snel het geregeld wordt als er mensen overlijden. Ben alleen bang dat we er weer met z’n alle voor gaan.

 3. Zo ook in de wijk… we werken door met mondmaskers en handschoenen die zo’n beetje van je handen drijven! Warm, benauwd in huizen waar het 36 graden binnen is. En dan nóg njet weten of je überhaupt een bonus krijgt…laat staan structurele verhoging!!

 4. Chapeau Martine!

  Ineens sta ik weer op “ aan “ dank zij jouw stuk!

  Ik denk dat de tijd is gekomen dat wij als verpleegkundigen ( A, B, Z, HBOV etc.) een keihard statement moeten maken.
  Dat doen wij nooit en mijn vermoeden is: dat die lafaards die snel verdwijnen uit de kamer en die lafaards die tegen stemmen, daar gewoon op rekenen.
  Verpleegkundigen leggen hun werk niet neer want het gaat om mensen levens. En ons (mensen) leven dan?

  Als de politiek tegen ons stemt dan zijn wij nu aan zet!

  The bloody limit: Covid 19 heeft in alle zorgsectoren gezorgd voor zeer zorgelijke toestanden en wij worden hartelijk bedankt met een welgemeend applaus door alle inwoners van Nederland.
  De medewerkers in de politiek steken hun handen in hun zakken….. en voor diegene die wel meededen: had het maar niet gedaan het nagalmen klinkt ontzettend vals….

   • Nog lager welzijnmedewerker.Die ook hard hebben moeten werken. Dementerende die het niet snappen wat er in de wereld gebeurd. Die niet snappen waarom de kinderen niet langs kwamen. Ook bij ons liep het hoofd vol.

 5. Prima verhaal hoor, helemaal eens! Maar op welke partij heb je gestemd? Of waar Nederlanders op hebben gestemd in het algemeen! Waarschijnlijk op deze partijen. Dus kies nu eens een partij die wel opkomt voor jullie, en vooral ook op partijen die voor de zwakkeren opkomen. En dat zijn dus niet de huidige partijen in de regering.

 6. Laat de mensen massaal met acties achter onze zorgmedewerkers gaan staan. Laat het anders dmv de verkiezingen weten achter wie je staat.

 7. Inderdaad … ik ben er nog steeds beduusd van. Vertragingstechnieken inzetten om een motie te saboteren🙈 Woorden, geen daden..,in de zorg is zo’n beroepshouding dodelijk. De geloofwaardigheid van de politiek is steeds verder aan t verdwijnen…of toont zich nu het ware gezicht?! Ik heb niets als diep respect voor de zorgers en hoop met mijn bijdrage aan de voorkant te voorkomen dat mensen bij jullie terecht hoeven te komen❤️#stayhealthy

 8. Goed verwoord
  Ik zou zeker wegrennen als 1 van de heren of dames in Den Haag besmet binnen zouden komen heel hard zonder enig greintje schuldgevoel zou ik ze laten stikken zoals zij ons hebben laten stikken

 9. Goed verwoord
  Ik zou zeker wegrennen als 1 van de heren of dames in Den Haag besmet binnen zouden komen heel hard zonder enig greintje schuldgevoel zou ik ze laten stikken zoals zij ons hebben laten stikken

 10. Heel goed beschreven en naar mij idee klopt er 1 ding niet.
  Want wat ik denk is dat bij een tweede golf het zorgpersoneel WEL weer klaar staat om zorg te verlenen. Dat is namelijk waar wij voor gekozen hebben en dat is waar wij voldoening uit halen. En wij weten dat de patiënt niet de dupe mag worden van dit alles. Dus dan zet iedereen zich wederom 1000% in om de beste zorg te leveren die mogelijk is. Gewoon omdat wij zo zijn……..

  • De regering wacht net zo lang tot we afgegleden zijn zoals het is de orient gaat,niet genoeg zorg, niet verzekerd zijn zoals in Amerika,alleen de rijke krijgen zorg,en de oudere ach wat moet je er mee. EN DIE 1000 EURO DIE ZIJN BELOOFT,ZIJN ZE NU AAN HET UITZOEKEN WIE WEL EN WIE NIET,HET IS SCHANDALIG WAT ER IN ONS RIJKE nederland gebeurt. MAAR STRAKS WORDEN ONZE ZIEKE MENSEN DE DUPE VAN AL HET GESJOEMEL WAT ER NU SPEELT.SCHANDALIG

 11. 47 jr in de verpleging laatste 25 jr NICU verpleging
  Vreselijk hoe de zorg uit gehold wordt en de verpleging gebruikt wordt.
  Hoop dat ze in den haag op tijd wakker worden
  Zo gaat het niet langer

 12. Niet alleen de politiek. Ook de mensen die het virus niet serieus nemen en zo besmetting verspreiden. Heel goed beschreven en sterkte met je verdere werk.

 13. JDeze brief is geweldig!!!!!! De schrijfster heeft groot gelijk. Het is gewoon schandalig, iets beloven en dan niet doen.Wat zijn dat voor huichelaars.Geld
  v angen en niets doen voor de mensheid. en onze verzorging.

 14. De tranen schieten in mijn ogen. Wat confronterend en pijnlijk en jammer genoeg zo reëel.
  Ik heb alleen maar woorden, heel erg veel sterkte en heel erg bedankt voor de hulp.

  • Door die clubs ga je zeker in de steek gelaten worden, ze roepen alleen maar dat we zo geweldig zijn om stemmen te krijgen. Doen ze ook bij de boeren.

  • Volgens mij is het al behoorlijk rechts al jaren! Ben het helemaal met het stuk eens, maar Wilders heeft dit ook handig voor eigen gewin gespeeld.

  • We zijn nu eenmaal geen eensgezind volk,,,,,want anders bestonden er geen -tig politieke partijen en konden we ons allemaal vinden in een paar partijen……maar ons land is zo verbrokkeld….niet te begrijpen dat het zover gekomen is.

 15. Zo waar geschreven. Politiek
  Den Haag moet zich schamen.
  En dan nog te bedenken dat de 2de golf corona zal weer in vizier is.

 16. Ja, het is inderdaad afschuwelijk. Waarom is het zo moeilijk om mensen een loon uit te betalen dat ze ook werkelijk verdienen. Door alle bezuinigingen van de laatste jaren is er alleen gekeken naar de cijfers, hoeveel geld er bezuinigd kon worden. Dat er van het verplegend en verzorgend personeel steeds meer gevraagd werd met steeds minder mensen, daar werd aan voorbij gegaan. Nu met de Covid 19 pandemie is gebleken hoe belangrijk verpleegkundige en verzorgende zijn en nog wordt er aan voorbijgegaan. Hoe is het mogelijk dat wij met zijn allen dit kabinet van meelopers en angsthazen die bang zijn om zich tegen de regering te verzetten nog steeds steunen? Het wordt nu tijd voor een andere koers.

 17. Mooi stuk, op deze manier vraag ik me af of we opnieuw kunnen uitbreiden in bedden als er een 2de golf komt. Het zal dan aan onze professionaliteit liggen, maar zeker niet aan de bereidwilligheid van de 37 personen die ons land en ons zorgsysteem zouden moeten vertegenwoordigen.
  Ze moeten zich schamen!!

 18. Na alle reacties van vele zorgmedewerkers toch een tegenwoord…. jullie doen het werk waarvoor je bent opgeleid. Ieder vak kent zijn bijzondere omstandigheden en uitzonderingen, dus ook de zorg. Jullie CAO is uitgebreider dan Wikipedia. De uren die jullie gewerkt hebben, hebben jullie allemaal tegen het CAO reglement vergoed gekregen. Dat is , geloof me, beter dan 99 % van de rest van werkend Nederland. Nee, geen korting op loonheffing, het is verdorie gewoon werk! Niets meer, niets minder. Dus maak het geen bijzonderheid en verwacht al helemaal niet, op basis van een paar maanden drukte, een structurele loonsverhoging. Sorry, maar alleen de verwachting al!

  • Ben het met je eens, alleen moet de politiek geen beloftes doen en die niet nakomen. Dat is niet netjes. Er is op de ic’s en ‘covid afdelingen’ meer gevraagt van het personeel dan normaal, maar dat is maar een deel van een ziekenhuis. Veel van de overige afdelingen hadden het heel rustig. Geen geplande opnames, operaties, behandelingen. Poli’s die dicht waren enz. Ik denk dat de thuis‐ en bejaardenzorg in de crisis (onterecht) de minste aandacht heeft gekregen, terwijl daar zo wie zo minder beschermende kleding voor handen was. De ziekenhuizen zijn zowat geplunderd door bezoek en personeel.
   Ik gun iedereen een goed salaris (inclusief mijzelf die ook in een ziekenhuis werkt), maar waarom de zorg alle lof en waarom winkelpersoneel een grote bek moeten incasseren. Zo bekijk ik het dan weer. Respect is niet in geld uit te drukken.

   • Omdat de zorg misschien getuigen is geweest van de vele overledenen en de eenzaamheid? De zorgmedewerkers hebben het mentaal te verduren gekregen

  • Als u binnenkomt als patient bij mij in de “luxe betaalde overuren” die ik extra sta te werken omdat ik zo’n geldwolf ben, denk ik dat ik maar een overuurtje opneem en naar huis ga….

  • Wauw! Duidelijk geen kennis van hoe de zorg in elkaar steekt. Verdiep je eerst eens goed in de voorgeschiedenis van deze beroepen en hoe ze nu in elkaar steken en functioneren. Dan zul je begrijpen waar alle frustratie en invrede vandaan komt. Maar ja, de meeste personen met zulke uitgesproken meningen nemen de moeite niet en verschuilen zich achter vooroordelen. Dat zegt ook iets…

  • Helemaal mee eens! Deze vertoning van de PVV was vantevoren al kansloos en onnodig. Alleen gericht om zoals gewoon van de PVV om de coalitie te frustreren en makkelijk te scoren. Hoe druk we ook waren tijdens de COVID periode en nu nog het is ons werk. Een soortgelijke situatie heb je ook tijdens uitzendingen van defensie: 9 van de 10 keer ben je een stuk minder druk als in een gemiddeld traumacentrum ( gelukkig maar). Soms is het druk, bv in de begin periode Uruzgan. Maar je toelage is hetzelfde…. Neemt niet weg dat ons loon omhoog mag maar dat is iets voor de CAO onderhandelingen…

 19. Martine bedankt, namens al je medecollega’s uit de zorg. Ook ik werk in het ziekenhuis en onderstreep dit graag.

  Wij staan ons mannetje straks wel weer en blijven sterk in de strijd tegen deze waanzin die corona heet. Weet dat je onder ons gehoord wordt nu de rest van de politiek nog.
  We hebben met z’n allen een eed afgelegd om er voor onze patiënten te zijn, dus we staan er de volgende keer weer. Den Haag wordt wakker en luister nou eens.

 20. Heel mooi verwoord , ik hoop toch echt dat wat er beloofd is , ze ook gaan uitvoeren . Echt geloofwaardig zijn ze niet meer daar in Den Haag.

 21. Kan er geen Crowdfundingplatform worden gestart dat iedereen die gebruik maakt van deze onmisbare zorg zijn waardering van klappen om kan zetten naar Euro’s. Daarvan zal een mooie zorgbonus betaald kunnen worden. Het is uiteindelijk niet de politiek, maar de bevolking waarvoor ze dit doen. Ik wil graag royaal doneren.

 22. Mooi geschreven duidelijk ,ook in het verpleeghuis was er veel verdriet,onmacht allen stonden we klaar ,om onze ouderen te verzorgen, beschermen, en dan doet de regering zoiets . Ze zeggen altijd , veel beloven weinig geven ,
  Joke

 23. Duidelijke boodschap lijkt mij! De zorgmedewerkers hun leven riskeren en de overheid die dan hen de rug toeneemt…ik mag hopen voor de regering dat zij nooit jullie hulp nodig heeft!🍀

 24. tis te gek voor woorden dat de zorg en de andere diensten die direct of in direct er mee te doen hebben zo be handeltworden het laffe den haag denkt ze doen het toch wel weer ik sta recht achter jullie als jullie het staken en zeggen den haag zoek het maar uit hoop ik al leen dat hun alle narigheid be komt en niet de burger fenk dat het de enige manier is om jullie recht te halen door het laffe den haag tuig

 25. Ik heb 42 jaar in een groot ziekenhuis gewerkt.Ik ging februari met pensioen. Een jaar voor mijn AOW leeftijd. Toen kwam corona. Al mijn plannen voor mijn pensioen konden niet door gaan. Ik zat thuis in vrijwillige quarantaine. Mijn oud collega’s vroegen daarom of ik het jaar voor mijn AOW niet terug wilde komen. Ze konden alle hulp en extra handen goed gebruiken. Dus ben ik weer voor een jaar aan het werk. Hiermee voel ik mij hierdoor niet bijzonder. Ik heb dit graag en met heel veel plezier gedaan.

  Extra salaris maakt voor mij niet zoveel uit. Februari 2021 ga ik voor de 2e keer met pensioen, nu definitief. Maar ik zie hard wij moeten werken en hoe zwaar het werken in het ziekenhuis soms kan zijn. Daarom gun ik mijn collega’s de welverdiende verhoging van het salaris.

  Het is afwachten hoe de politiek hier de komende maanden mee omgaat. Ik hoop dat niemand dit vergeet. Volgend jaar maart, als we moeten stemmen, kunnen we het beleid van dit kabinet beoordelen.

  • De mensen in de zorg waren altijd ondergewaardeert!!
   Ondanks al het applaus v.d.laatste tijd gaan we gewoon weer op de oude voet verder…..De zorgverleners worden behandelt alsof ze het grootste tuig v.d.richel zijn.Tenzij er een kamerlid of minister Corona krijgt dan wordt men in den Haag weer ff wakker geschud. Echt politiek ten voeten uit!!

 26. NL schenkt miljarden aan Frankrijk en het eerste dat zij daar doen is de salarissen van zorgpersoneel omhoog gooien… bijzonder dat de financiële situatie in ons land het niet toelaat om onze salarissen omhoog te gooien, maar dat we wel dat van de rest van Europa kunnen sponsoren.
  Ik werk in de gehandicaptenzorg, ook zonder meer salaris hoor. Maar dankbaar is deze politiek zeker niet!

  • Helaas is de zorg op alle gebieden de afgelopen jaren onder Rutte enorm uitgekleed. Naar mijn inziens op alle fronten die met zorg te maken heeft. De mensen op de vloer in hoe en met wat ze hun werk kunnen doen. Zorg, cultuur, onderwijs heeft het flink voor zijn kiezen gehad. En heel even kreeg ik hoop dat de huidige regering eindelijk eens wat zou gaan doen richting de zorg.. Maar mijn hoop werd heel snel met de grond gelijk gemaakt. En ik hou mijn hart vast want tot nu toe hebben de groepen die toch al niet veel hadden moeten inleveren “want de crisis en bezuinigingen”. Nu krijgen en hebben we weer een enorme financiële crisis en wie gaat dat straks betalen? Waar wordt het van af gesnoept en in mooie woorden verpakt!

 27. En welke conclusie trekt zorgverlenend Nederland hieruit??? Gaan jullie gewoon door met waar je mee bezig was? Trek de politiek (de regering en de coalitiepartijen) en aan de haren bij om ze te laten weten wat er werkelijk speelt. En ga daarmee door tot dat duidelijk wat prioriteit heeft. Mocht de zorg dan weer vergeten worden, trek dan je eigen conclusies en laat je niet weer voor het karretje spannen van die liberalen die het grootkapitaal (KLM) en de vrije markt (verzekeraars) blijkbaar belangrijker vinden dan adequate zorg.

 28. Goed verwoord.
  En laten we alle mensen die in welke sector Vrande zorg niet vergeten!
  Verpleeghuis, gehandicaptenzorg, revalidatie, huisartspraktijken enz…..

 29. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Heb zoveel bewondering voor jullie. Heb van heel dichtbij meegemaakt hoe het voor jullie is ( geweest) nadat mijn moeder 2 x een positieve uitslag heeft gehad en 2x heel erg ziek is geweest. We mochten niet bij haar zijn maar er is zo verschrikkelijk goed voor haar gezorgd. En nu ze aan het herstellen is zijn de verpleegkundigen er voor haar om haar bij te staan en haar te steunen. En dat jullie nu zo behandeld worden door de politiek en mensen die zeggen dat het maar een griepje is. Ik heb er echt geen woorden voor. Maar weet dat er genoeg mensen zijn die wel waarderen wat of jullie allemaal doen. Ik kan niet zorgen voor een beter salaris helaas maar mijn waardering is heel erg groot. 🙏🏻

 30. Mooi verwoord. Ons mooie beroep wordt zo ondergewaardeerd. Ik heb het risico gelopen en helaas ben ik besmet en kamp ik nog dagelijks met de gevolgen van Covid 19. Ik mis mijn werk enorm. Het voelt als dat ik mijn collega’s in de steek laat. Ik kan niet werken hoe graag ik het ook zou willen.

 31. Correct lieve collega, vorig jaar stonden we op het Malieveld om meer salaris. Toen werden we in de kou gestaan en was er geen geld. In maart kregen we
  Applaus en waren we geweldig . Om te kotsen en in mijn mening onnodige, wij doen ons werk en zorgen voor de mensen die het nodig hebben en wie wij lief hebben. Is zzpde oplossing dat weet ik niet.ik geloof, meer in de waardering voor de zorgmedewerkers en niet n de bureacratische van de hoge top, lees bestuur. Hoe kan het dat zij een bonus Krijgen omdeed zij meer vergaderen en wij de zorgtaken op ons nemen. Wij d zorgmedewerkers doen het werken krijgen geen waardering. Ik heb via verschillende kanalen contact gelegd om deze misstanden bloed te leggen.

  Groetjes Petra

 32. Bedankt collega voor je mooie woorden.
  Dat we het bijltje er niet bij neer gooien is n kolfje naar de hand van alle graaiers om ons heen, en dat is niet alleen de regering maar ook managers en raad van bestuur
  Die hebben de buit al binnen met bonussen enzo.
  Er moet n tijd komen dat we wel gaan staken , wel werkonderbrekingen plannen anders veranderd er nooit iets voor ons.

 33. Tijd voor een algehele staking van het zorgpersoneel! Jammer voor de patiënten die dan even geen zorg krijgen maar dat moet dan maar. Als jullie nu niet in actie komen krijgen straks veel meer mensen geen zorg meer. Omdat er dan niemand meer in de zorg wil werken.
  Ik heb als verpleegkundige gewerkt. Met acties wisten wij het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam in de 80-er jaren open te houden. Daarna 20 jaar in de Tropen gewerkt. Bij terugkeer een AOW korting en een pensioengat. Er is nog niets veranderd. Staken met die hap. En geen zorg aan die lui uit den Haag die weglopen voor hun verantwoordelijkheid. Laat die masr creperen.

 34. Heel mooi verwoord Martine,ik ben het volledig met je eens.Wanneer zal er eindelijk waardering komen voor de zorg?Iedereen die zich inzet om mensenlevens te redden,maar ook interieurverzorgers die hard werken om alles weer schoon te krijgen.Heren van de regering niet wegrennen maar wakker worden.Het is hoog tijd.

 35. Echt goed verwoord.
  Voor de zoveelste keer laat de politiek de zorg in haar hemd staan.
  Veel brloven,stemmen winnen, en als puntje bij paaltje komt weglopen voor je verantwoordelijkheden.
  Staks wordt er weer van alles van ons verwacht en krijgen we weer applaus maar verder niets.
  Wij volgens onze roeping en laten de patienten NIET in de steek.
  Zal het ooit veranderen in de politiek?
  Geen wonder dat men het vertrouwen in Den Haag verliest.

 36. Echt goed verwoord.
  Voor de zoveelste keer laat de politiek de zorg in haar hemd staan.
  Veel beloven,stemmen winnen, en als puntje bij paaltje komt weglopen voor je verantwoordelijkheden.
  Straks wordt er weer van alles van ons verwacht en krijgen we weer applaus maar verder niets.
  Wij volgen onze roeping en laten de patienten NIET in de steek.
  Zal het ooit veranderen in de politiek?
  Geen wonder dat men het vertrouwen in Den Haag verliest.

 37. Te triest voor woorden dat dit in Nederland gebeurt. De politiek is een gedrocht met die linkse rakkers.
  Zoveel mogelijk financieel helpen in het buitenland en het voorbeeldige jongetje van de Europese klas willen zijn. Is er geen geld voor de zorg ? Stop dan direct met elke cent die wij schenken aan het buitenland. Zorg in Nederland first.

 38. Zo waar. Ik ben “maar” helpende, in een voorziening voor dementerende ouderen. Wij hebben gelukkig tot nu toe Corona buiten de deur weten te houden maar ook dat ging en gaat niet zonder slag of stoot.
  Samen tegen Corona, jammer dat Den Haag ons allemaal in ons hemd laat staan!

  • Schrijf nooit meer, maar helpende want jij bent net zo belangrijk als de rest .Ook jou hebben ze heel hard nodig .Je bent een stoere trotse helpende .

 39. Ik heb er alle begrip voor als jullie de extra werktijden weigeren.
  Dit is onmenselijk wat ze jullie laten doen.
  En wat de verdiensten betreffen. Rutte heeft al vaker dingen beloofd en niet nagekomen.
  Wel miljarden naar het buitenland.
  Maar eigen mensen ho maar.
  Niemand maar ook niemand moest nog een cent belasting betalen of zorgkosten.
  Dan zou ik wel eens willen mee maken hoe ze dan piepten.
  Ik schaam me niet maar dat moeten ze in Den Haag zeker doen.

 40. De salarisverhoging en/of de bonus ga ik niet meer meemaken ws.
  Maar deze week was de druppel, na ruim 37 jaar in de zorg weet ik het zeker: IK STOP ER MEE, DIT JAAR NOG, MISS WEL AL NA MIJN VAKANTIE IN SEPTEMBER
  En hoe dat komt?? Ik ben er helemaal klaar mee!!!!!!!

 41. Mooi geschreven. Totaal geen vertrouwen in onze politiek, Rutte beloofde ons In 2016 1000 euro als hij aan de macht zou komen, toen ook niets gezien. Dit is een kabinet van list en bedrog

 42. Ik weet nog dag je op de ICU in Rotjeknor kwam. Vol enthousiasme! Respect voor wat je allemaal op je conto kan schrijven. Je raakt precies datgene waar een ieder in de zorg voor staat. Het gevoel van onderwaardering, loze beloften, is misselijkmakend. Hoop dat dat alle mensen verstandig zullen zijn zodat een tweede golf minder impact zal hebben binnen de zorg. Wij zullen nooit opgeven. Wees trots op wie je bent en wat je kan. Dat nemen ze nooit af !!

 43. Wat goed omschreven, je slaat de spijker op z’n kop! Het beroep wordt helaas nog steeds gezien als een roeping zoals Florence Nightingale, en het trieste is dat we als zorg ons nog steeds zo gedragen. We zijn zeker niet voor het salaris de zorg ingegaan, wel om er voor je medemens er te kunnen zijn, het is een prachtberoep waar je voor 100% voor gaat, qua studie etc etc etc etc. Je maakt vreselijk veel mee, maar dat hoort er allemaal bij. Je wordt geroemd en vergruist ook dat hoort bij je vak. Je passie en je gevoel voor rechtvaardigheid zorgt ervoor dat de organisatie altijd een beroep op je kunnen doen. Je bent flexibel en collegiaal en daardoor inzetbaar, want de patiënt de bewoner, cliënt mag gevoelsmatig niet de dupe worden van de bezuinigingen die zo’n gigantische extra druk leggen op het werk, en met z’n allen ploeter je door, de rek is er al heel lang uit maar ondanks blijf je doorgaan je moet wel anders is je medemens de dupe. En juist hier wordt zo gigantisch misbruik van gemaakt. De werkvloer heeft zo blijkt altijd het nakijken, ondanks beloftes vanuit de regering. Ook qua salaris worden de studies en specialisaties binnen het vak onderschat en ondergewaardeerd!

 44. Martine, er zijn veel mensen die nu zien dat de politiek er niet is voor de burger, de werkers, de doeners. In de landbouw is het ook iedere dag werken voor een mooi en eerlijk produkt. Maar iedere dag zijn er weer die negatieve berichten, partijen opgericht tegen de boeren, dat zelfmoord heel normaal is geworden. Niets van dit alles wordt eerlijk benoemd. De politiek, de elite verrijkt zich iedere dag ten koste van ons, de gewone werkende man…..Ronald Bernard zegt ….we kunnen dit alleen veranderen als we massaal opstaan!

 45. Ben het met je eens, alleen moet de politiek geen beloftes doen en die niet nakomen. Dat is niet netjes. Er is op de ic’s en ‘covid afdelingen’ meer gevraagt van het personeel dan normaal, maar dat is maar een deel van een ziekenhuis. Veel van de overige afdelingen hadden het heel rustig. Geen geplande opnames, operaties, behandelingen. Poli’s die dicht waren enz. Ik denk dat de thuis‐ en bejaardenzorg in de crisis (onterecht) de minste aandacht heeft gekregen, terwijl daar zo wie zo minder beschermende kleding voor handen was. De ziekenhuizen zijn zowat geplunderd door bezoek en personeel.
  Ik gun iedereen een goed salaris (inclusief mijzelf die ook in een ziekenhuis werkt), maar waarom de zorg alle lof en waarom winkelpersoneel een grote bek moeten incasseren. Zo bekijk ik het dan weer. Respect is niet in geld uit te drukken.

  • Helemaal eens! Respect is zeker op zijn plaats maar waar komt dat vermeende recht op salarisverhoging vandaan? Het onderwijs moet ook nog gered worden, net als het klimaat en zo zijn er nog wel wat zaken. Fantastische prestaties geleverd, alle lof, maar ga nou niet zeggen dat het diensten op krediet waren. Als gewone stervelingen op hun werk veel onbetaalde overuren draaien, kunnen ze daarna ook geen salarisverhoging opeisen.

 46. Mijn zorghart huilt.
  Het is dieptriest, en respectloos.
  Zelf ben ik met pensioen maar ik vind dat jullie zoveel meer verdienen dan dit.
  Diepe buiging van mij, al koop je daar niets voor.

 47. Rutte is samen met zijn coalitie een plannetje aan het bedenken hoe ze de zorgmedewerkers een beetje tegemoet kunnen komen . Dan kunnen wij straks met ons allen zeggen , dat heeft ie toch maar mooi voor elkaar gekregen .
  VVD = firma list en bedrog . In mijn ogen zijn er 2 groepen mensen die op de VVD stemmen , de schatrijken en de domme mensen , jammer genoeg zijn dat er heel veel .

 48. Het is waar
  Heel triest dat dit in Nederland gebeurd
  De 2de kamer als er gestemd moet worden en dan weg lopen
  En de verzorging gaat wel door petje af
  Dit verhaal is mooi en waar mensen
  Sta op en doe iets
  Verzorging heeft respect nodig en moet goed beloond worden
  Ik schaam me voor de regering

 49. De op kantoor zittende geldopstrijkende managers eruit en dat geld terug naar de handen op de vloer, die het daadwerkelijke werk doen. Dat geld niet alleen voor de zorg! Stem geen PVV of FvD. Als je het echt beter wilt verdelen, stem dan op SP.

 50. Extra salaris hoeft wat mij betreft niet,waardering wel. En bovenal zorgen dat er eindelijk genoeg beschermingsmiddelen komen in de thuiszorg. Waar na maanden nog steeds “gesmeekt” moet worden om handschoenen en mondkapjes!
  Doordat dit alles niet voldoende aanwezig was in april, besmet geraakt tijdens mijn werk. Erg ziek geworden en nu maanden later nog niet in staat te werken!

 51. Beste Martine. Ik begrijp je reactie ten volle. Ook ik werd woedend toen ik het nieuws hoorde. Een dolksteek in de rug van de zorgmedewerkers. Echter… Niet alles is wat het lijkt. Wilders wilde over de rug van de zorgmedewerkers een (populistisch) succesje behalen. En een aantal kamerleden van de coalitie wilden zich daar niet voor lenen en verlieten de zaal om een hoofdelijke stemming te voorkomen. Slecht? Ja, in feite wel. Een bloedneus voor de democratie. Echter: de wijze waarop Wilders dit spelletje speelde is op z’n minst óók ‘slecht’ te noemen, zo niet ‘schofterig’.

  Ik werk bij Defensie. Militairen worden op exact dezelfde wijze behandelt. En militairen mogen niet staken. En ook daar wordt grofstoffelijk misbruik van gemaakt. Terwijl de opeenvolgende Ministers van Defensie als mantra hebben: “Personeel op één!” We horen dat telkens weer als een groep militairen terugkomt van een missie.

  En voor iedereen die hier de PVV of FvD op zit te hemelen, bedenk goed: als dit soort lieden aan de macht komen, zullen ze maar één ding doen: de ene groep Nederlanders tegen de andere uitspelen. En Nederland wordt er alleen maar slechter van, want fatsoenlijk beleid kunnen ze nóg minder maken dan de zittende partijen. Lui die namens deze partijen in de 1e en 2e Kamer zitten, zijn nóg opportunistischer dan de rest. Baantjesjagers. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke.

  Ik weet nog niet wat ik de volgende 2e Kamerverkiezingen ga stemmen, maar het gedrag van een aantal politici ga ik zeer nauwkeurig volgen.

  Hoe dan ook: ik wens jou en je collega’s heel veel sterkte, veerkracht en collegialiteit toe.

 52. Recpect voor heel de zorg jullie verdienen echt wel geld erbij .jammer dat deze politiek het anders ziet
  Zo jammer,en als het straks weer oplaadt kunnen jullie weer aan de bak veel mensen denken dat het doorgestoken kaart is en een griepje tot dat ze het zelf krijgen.wij wensen jullie veel succes.

 53. Ik krijg de indruk dat de zorg de enige beroepsgroep/ bevolkingsgroep is die onder de Corona heeft geleden en natuurlijk het onderwijs. Begrijpelijk dat die groepen om meer geld vragen en dat de andere, 350.000 werklozen ondernemer die hun zaak kunnen sluiten, niet geleden hebben en ook niet zullen leiden. De zorg heeft het voor zijn kiezen gehad maar dat komt zo nu en dan in elke beroeps groep voor. Dat de oppositie nu ook zijn voordeel op een onbemand moment hieruit wil halen is beschamend.

 54. Ik ben het helemaal met jullie eens. Het is echt een schandaal. En ik begrijp ook dat deze top mensen nog steeds hun wel verdiende 1000 niet gekregen hebben. Wat een schandaal.

 55. Eigenlijk is het meer dan tijd dat wij binnen de zorg eens gaan protesteren. Boeren kunnen dat, leraren kunnen dat, zorg personeel eigenlijk niet want er moet zorg geleverd worden.
  Dan is het makkelijk voor de politiek om weg te lopen want zo hard hoor je de zorgmedewerkers toch niet. We hebben daar simpelweg de tijd niet voor.

 56. Bonussen in de zorg worden weldegelijk uitgekeerd. Het Zaans Medisch Centrum heeft hun leidinggevenden een bonus uitgekeerd.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1771140079/verpleger-voelt-zich-in-de-kou-gezet

  Vast niet voor hun kwaliteit (cijfer ziekenhuis is 5 ), maar voor de extra uren die zij hebben ingezet.

  https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191008_70350578/ziekenhuizen-halen-met-een-7-4-een-hoger-rapportcijfer-maar-zaans-medisch-centrum-scoort-een-5

  In de wijkverpleging geldt voor de megalomane instellingen een gemiddeld uurtarief van ruim zestig euro. De zorgverleners krijgen daarvan tien tot vijftien euro per uur.

  De grootste zorgverzekeraar Zilveren Kruis voert per 1 januari 2021 een salarisverhoging in van bijna 6%. In de jaarrekening 2018 komt het woord “belegging” 285 keer voor en het woord “zorg” slechts 45 keer.

  https://www.nu.nl/economie/6019321/kortere-werkweek-voor-zelfde-salaris-bij-achmea.html

 57. Ik heb respect voor al het verplegend personeel die zowel in moeilijke tijden erzijn als in even in de (,rustige tijden ) bezig zijn jullie zijn er toch maar altijd of het nou een groot of een klein probleem is maak voor jullie geen verschil ik dank jullie daar voor en heb echt diep respect voor jullie ik zou het niet kunnen wat jullie doen en ja jullie verdienen zeker een bonus en eat het cabinet betreft 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

 58. Wat heb je dit goed opgeschreven! De zorg die geleverd wordt is werkelijk onbetaalbaar, jullie doen dit met zoveel liefde en toewijding. De tijd van Florence Nightingale ligt ver achter ons. De salarissen zijn ver onder de maat, al jaren en jaren. Het beroep is kapot gemaakt. Mensen doen dit werk met heel hun hart en zaligheid en worden behandeld als de sluitpost van de begroting. Jullie hebben het zo verdiend ! Nederland gaat failliet als de lonen in de zorg omhoog gaan! De vraag is dan : wat is belangrijker? Waar kiest de politiek voor? Loonsverhoging of gaat het mensenlevens kosten omdat niemand dit werk nog wil doen?

 59. Ik blijf klappen voor jullie..! Mijn hart is bij jullie ook al is mijn zorg toen ff opzij gezet. En spreek wederom mijn afschuw uit wat er in de kamer van de week gebeurde.. Ik heb plaatsvervangende schaamte over dit kabinet.. deze politiek. Als je het laatste politiek mag noemen..
  Wanneer gaan wij de barricade op.. Met z’n allen letterlijk bijna alle wetten aan onze laars lappen zoals de bij de boeren? Of zoals in Wit Rusland .. weg met deze “politiek”.. Stem niet rechts.. nu nog “plukken” wij hier onze vruchten van.. Het is tijd voor welzijn en geen welvaart.. Rechtvaardigheid.. Transparant..

 60. Ik werk niet in de zorg en ik denk oprecht dat de zorgkosten echt omlaag kunnen en dat er dan als vanzelf meer ruimte voor loonkosten komt, maar wat het regeringsblok jullie flikt is ronduit hufterig. Dat ze niet in het lullige politieke spelletje van Wilders (hij ging bewust tegen de afspraken over hoofdelijke stemming in om de pers te halen) trappen is ze gegund, maar heb dan het lef en voel de plicht om uit te leggen waarom je niet wilt/kunt stemmen. En leg uit waarom een loonsverhoging er wel of niet inzit. Ik kan me ontzetten goed voorstellen hoe frustrerend dit moet zijn voor mensen in de zorg. Sterkte en ik hoop dat de komende CAO gunstiger zal uitpakken.

 61. Het mag dan mooi beschreven zijn en volledig waar zijn wat er staat, maar ik vraag mij steeds af waarom wij ons dit ‘laten’ gebeuren?Omdat wij met ons zorghart niet kunnen staken?Omdat wij ons tè verantwoordelijk voelen voor de mens die zorg nodig heeft??Dat snap ik,maar wij laten ons al zo lang misbruiken!Wordt het nu dan niet eens tijd voor een landelijke staking waarin wij eens niet aan een ander denken,maar een keer aan ons zelf????Zo lang dat uitblijft, kunnen we zeuren wat we willen en dit soort mooie teksten blijven schrijven……..Het haalt niks uit!

 62. Goed verhaal tot op zekere hoogte:
  De oppositie heeft de coalitie een streek proberen te lappen, waarop de coalitie op zijn zachts gezegd onhandig gereageerd heeft. Een klein en niet onbelangrijk detail wat je vergeten bent te vermelden.
  Dan rest nog de vraag hoeveel loonsverhoging dan genoeg is?
  Wat zijn de gevolgen voor de rest van de burgers hiervan, want het geld komt niet uit de lucht vallen ook al denken sommigen van wel.
  Het is ook niet zo dat het zorgpersoneel geen loonsverhogingen krijgen. Een stukje uit de CAO: loonsverhoging van 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% is een jaar vervroegd: werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand.
  Een dertiende maand oftewel 8,33% wordt wel eens makkelijk vergeten als je het over loon hebt.

 63. Met alle respect….
  Maar het is niet alleen de zorg die extra heeft moeten presteren. Laten we het winkelpersoneel niet vergeten. Een hoop mensen die in slechte omstandigheden, in extreme drukte, onbeschermd hun werk hebben moeten doen. Zonder extra loon, zonder eenmalige uitkering…
  Ik heb er wat moeite mee, dat alleen de zorg het applaus krijgt…

  • Zeker ook respect voor andere beroepsgroepen.
   Maar het risico dat wij als beroepsgroep lopen is velen malen groter omdat wij al is het beschermd werken dicht op patiënten die vele malen besmettelijker zijn dan iemand die op afstand jou passeerd en wij doen dit met een fulltime noodrooster.

 64. Chapeau voor alle mensen in de zorg en alle vitale beroepsmensen die in de crisis gewoon door hebben gewerkt er blijkt maar weer dat het voetvolk vertrapt en verloochend word door het politieke zootje in Den Haag zakkenvullers eerste klas zijn het dus weet op wie je stemt mensen

 65. Schokkend verhaal voor alle zorgverleners.in Den Haag weten ze niet wat waardering is.,terwijl er zo veel van je wordt gevraagd .
  Voor alle zorgverleners zeg ik houdt moed en laat je er niet onder krijgen ,jullie zijn echt super waardevol

 66. Jij slaat de spijker op zijn kop!
  Mijn bewondering daarnaast voor je CV 🙉👏🏻👏🏻👏🏻
  Ik was al flink teleurgesteld dat het gros van het land het niet zo nauw meer neemt met de Coronarichtlijnen. Postte daarom een bericht op INSTA onder de tag #jawijmaken ons wéér ZORGEN.
  Kreeg heel veel bijval van collega’s en patiënten wat de burger weer moed geeft.

  En toen kwam deze trieste vertoning met het “niet gehaalde quorum” 😫.

  Hoe wil je mensen nog doen geloven dat het wel goed komt met Corona als je de mensen die de kar trekken hier niet gehoord worden ??

  De betrokkenheid met de politiek was al beduidend afgenomen. Door deze vertonening van tactisch een stemming laten mislukken of hrm juist plannen als het wel zou kunnen slagen speel je een machts-spel over onze rug. En wordt het gat tussen burger en politiek nóg groter.

  Investeren in personeel, “belonen naar verantwoordelijkheid” . Gemotiveerde mensen werken ook harder. Kunnen meer aan. Om die tweede en misschien derde piek asn te kunnen moeten wij ten eerste door de politiek én de samenleving serieus genomen worden. Anders komen er nog meer mensen met een burn-out thuis te zitten.

  Instagram : https://instagram.com/ic_verpleegkundige_martinizh

 67. Het is bijna poëtisch verwoord, zo mooi is deze waarheid beschreven en geschreven.
  Maar stel eens voor, alle ic bedden zijn bezet en alle weglopers worden ziek.
  Wensen mag ik het niet, maar toch…….

 68. het is een schande eerst staan we met zn allen te klappen inclusief de hoge heren en iedereen was het er mee eens hier moest wat tegen overstaan en er werden koeien met gouden horens beloofd en als er spijkers met koppen moeten worden geslagen rennen ze hard weg.
  het zal me niet verbazen als het grootste deel van deze mensen straks ook heel hard weghollen als ze weer aan de bak moeten
  ik wens iedereen heel veel sterkte voor de komende periode

  • Ik wil hier graag een heel ander geluid laten horen.

   Chapeau voor jullie inzet. Maar dat gezeur over salaris is m.i. onterecht en ook niet collegiaal naar de maatschappij.
   Die zijn al prima marktconform.

   Iedereen in de zorg heeft er in januari 5% (!) salaris bijgekregen. De 1.000 euro netto wordt momenteel uitgewerkt door de Rijksoverheid om nog dit jaar uit te keren.
   In januari 2021 gaan de salarissen weer met 3% omhoog.

   De economie krimpt 8,5% Bedrijven worden momenteel zwaar getroffen door COVID-19 en de toekomst van vele bedrijven staat op het spel.
   In veel bedrijfstakken worden loonoffers gevraagd van de medewerkers en staan banen op de tocht.

   Denk daar maar eens aan en stop aub met dat gezeur over geld.

   • Alles draait in deze maatschappij om geld!
    5% en incidenteel 1000 euro (is dat wel netto, overigens?) is niet voldoende om de zorg (en ook onderwijs, politie, etc.) structureel aantrekkelijker te maken! Leg gewoon de factuur bij de belastingbetaler (de overheid is dat so-wie-so al gewend..)

 69. Er is een oud gezegde: ‘paarden die de haver verdienen, krijgen ze niet’. En dat is hier niet anders. Beschamend het gedrag van de politici van de coalitie. Enne Jan, over ‘marktconforme’ salarissen, en 5 en 3 % erbij: die percentages tikken door bij een piloot van de KLM, die niet willen inleveren. 8 % bij een zeker geen marktconform, want te laag salaris, is nog maar een beetje.

  • Pilotensalarissen mag je niet vergelijken met die van verpleegkundigen.
   Wellicht wel met die van andere mensen die werken in de vluchtvaart. Die hun baan allesbehalve zeker zijn.
   Door mijn werk heb ik een heel goed benchmark overzicht van de salarissen in de diverse sectoren.
   Die van verpleegkundigen zijn prima marktconform met vergelijkbare beroepen. Het verschil is alleen dat er vanuit de zorg, net als vanuit het onderwijs overigens, altijd geklaagd wordt over werkdruk en beloning.
   Daar ben ik een beetje klaar mee. Sorry!

   • Wat bedoel je met ‘marktconform’? Er is duidelijk schaarste in deze sectoren. Om dit op te lossen, moet je in onze kapitalistische maatschappij structureel beter belonen. Simpel as that!

    • Dus je bent het met me eens dat de salarissen goed zijn. Zijn we het daar over eens. Kan ook niet anders. Cijfers liegen niet.
     Maar je wilt meer. Helder!

 70. Wellicht wil je meer schrijven, je kan het goed. Mogelijk eens voor een vaktijdschrift? Laat maar weten.
  Ik dacht, aan de rij classificaties te maken te hebben met een (ex) AMV. Je mag trots zijn op jezelf en je prestaties, je geloofd in jezelf. Blijf dat doen!

 71. Minister de Jong zit alleen maar op de pluche stoel ,zonder enige kennis van zaken.Neemt eerst beslissingen en gaat dan kijken of het uitvoerbaar is.Door deze onzin vernield hij honderden verpleegkundigen met gevolg leeg loop .De man moet opstappen en wel zo snel als mogelijk.😡😡😡😡😡😡

 72. alles wat ik nu zie en lees hier klopt 1000% maar ik wil ook zeggen dat er door de jongeren en ook veel volwassenen met de pet naar word gegooid en ze hadden rijverbod moeten aanhouden nog politiek geven allerlei regels enz maar ga gerust na buitenland dat vind ik ook heeel raar en ja jullie kunnen dadelijk daar weer voor opdraaien ik ben longpatiënt niet zo lang geleden geleden dubbele longtransplantatie gehad ik weet wat voor werk het is voor zorg personeel enz

 73. Naast een zekere aanleg en interesse, speelt ongetwijfeld de te verwachten beloning een niet onbelangrijke rol in de beroepskeus en een daartoe leidende studiekeus.
  In het bedrijfsleven binnen onze kapitalistische wereld wordt de beloning van arbeid (net als de prijzen van producten) voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wet van vraag-en-aanbod.
  Een goed voorbeeld was (en is) de torenhoge beloning in geld en allerlei emolumenten van personeel in de ICT sector.
  Ook de huidige schaarste van vakmensen in de bouwsector (vooral ontstaan door de uittocht van deze lieden tijdens de bankencrisis van 2008/2009) leidt niet in de laatste plaats tot een boost in de beloning van arbeid in de bouw (denk in dit verband ook aan het snel groeiende leger van goedbetaalde ZZP-ers in deze sector) en de daarmee gepaard gaande explosie van het niveau van de bouwkosten.
  Linksom of rechtsom, het is uiteindelijk de consument die de rekening van dit alles ontvangt en ook betaalt.
  In (semi)overheidssectoren als onderwijs, zorg, politie, landsverdediging, etc. wordt maar steeds geklaagd over gebrek aan personeel en de potentiële instroom daarvan.
  Welnu, de oplossing is – zeker op enige termijn – tamelijk eenvoudig: geef gehoor aan de wet van vraag-en-aanbod – we leven per slot in een kapitalistische maatschappij – en verhoog substantieel en structureel de beloning in deze sectoren. De instroom voor de onderhavige beroepen zal ongetwijfeld exploderen.
  Uiteraard, er hangt een prijskaartje aan; welnu, zoals gebruikelijk in wordt de factuur betaald door de consument in casu de belastingbetaler, het zij zo! De belastingen mogen dan al hoog zijn in dit land, maar ze zijn bij lange na nog niet de hoogste in de EU…
  Schrijver dezes werkte en woonde 30 jaar in België en in dat land kunnen ze écht meepraten over een substantieel hoge belastingdruk…
  Maar men kent in dat laatste land dan ook geen gelijksoortige problemen wat betreft gebrek aan personeel in de zorg, laat staan aan de instroom daarvan.
  Wellicht heeft men daar gekozen voor een substantieel hoger beloningsniveau..

 74. Dit is het eerste wat ik aan mijn moeder vertelde toen ik het debat had gekeken. Zij en mijn zusje zijn beide werkzaam in de zorg. En ik had het debat gekeken. Ik zei dit is het domste wat Rutte en coalitie konden doen. Hij gaat naar huis voor eigen zegje. Maar staat er niet bij stil dat al die zorgmedewerkers overuren draaien. Dit betekend eigen tijd opgeven voor maatschappelijk belang. De werkdruk gigantisch omhoog gaat. En daar zijn ze te beroerd om hierover 2 uurtjes extra te blijven zitten en het af te handelen na behoren. Gebrek aan empathisch denken/inleven. Ben benieuwd hoe dit afloopt.

 75. Respect voor iedereen werkzaam in de zorg (mijn echtgenote incusief). Van mij mogen de mensen die aan het bed werken in de zorg inderdaad er inderdaad wel meer waardering (lees salaris) krijgen. Als daardoor de zorgpremie wat hoger moet worden dan heb ik daar geen probleem mee.

  Wel heb ik een probleem met de manier hoe de politici hiermee omgaan. Tegen alle (ook zelf) gemaakte afspraken in een voorstel wat al twee keer eerder is afgewezen op een moment dat je weet, door een hoofdelijke stemming aan te vragen, een meerderheid te krijgen lijkt mij niet erg democratisch maar meer een populistische manier om aandacht te vragen. Ik was ook erg verbaasd dat andere oppositie partijen hierin mee gingen. Van eensgezind deze crisis bestrijden is geen sprake meer, de verkiezingen komen eraan en ze zijn, nu al, meer bezig met stemmen te winnen.
  Meer salaris voor zorg, onderwijs, politie wil zeggen dat we meer belasting/premie moeten gaan betalen. Denk dat de politiek daar eerst maar een meerderheid voor moet vinden en het daarna goed uit moet leggen aan de kiezers.

 76. Het is een schande en jij hebt het heel goed verwoord.
  Waardering is als goud over jullie gestrooid,er bestond op dat moment geen beter mens dan zij die levens redden, een pandemie aan het bestrijden waren zonder de nodige bescherm-middelen. De kamer ? weglopen zodat er niet gestemd hoefde te worden,wat een schande. Moeten wij daar vertrouwen in hebben. Ik hoop dat jullie in de zorg krijgen wat jullie verdienen ! Ik vertrouw mezelf in jullie handen.Nooit in onze kamer zal ik dat doen.

 77. Het is een schande en jij hebt het heel goed verwoord.
  Waardering is als goud over jullie gestrooid,er bestond op dat moment geen beter mens dan zij die levens redden, een pandemie aan het bestrijden waren zonder de nodige bescherm-middelen. De kamer ? weglopen zodat er niet gestemd hoefde te worden,wat een schande. Moeten wij daar vertrouwen in hebben. Ik hoop dat jullie in de zorg krijgen wat jullie verdienen ! Ik vertrouw mezelf in jullie handen.Nooit in onze kamer zal ik dat doen.

 78. Wat goed verwoord maar een ding is hierin niet opgenomen. Het schandalige dat er leidinggevenden in de zorg hun zakken volgepropt krijgen en grabbelen zonder dit met hun personeel te delen. Dat maakt het zo extra pijnlijk

  • Het is nog erger: deze bedoelde zakkenvullers (recentelijk nogal es onderwerp van ernstige kritiek geweest in de noordelijke pers) zijn geen leidinggevenden, maar nota-bene TOEZICHTHOUDERS, ja, maar dan wel op hun eigen portemonnee!

 79. Heel goed verwoord.
  Ik hoop dat iedereen in de zorg alsnog de 1000 € krijgen , maar vergeet een ding niet , Rutte beloofde ook bij zijn aantreden als Minister President, dat iedere Nederlander 1000€ zou krijgen .
  waar blijven ze ????????
  Dus stem op PVV en FvD , dan hoop ik dat alles in goede banen geleid wordt

 80. Ja er knapte iets, maar dat neemt niet weg dat wij mensen in de zorg door gaan met waar wij goed in zijn.
  Verlaag uzelf niet door al over politiek te gaan denken, vooral niet PVV en FVD.

  Laten we eerst maar eens zien dat we de 2e golf corona overleven. Er gaat toch niet gestemd worden.

 81. Anoniem
  Als je weg loopt , dat betekend achter aan sluiten en wachten tot dat de verpleging je op roept ??
  Zei lopen niet weg, maar pas op je wordt door iedereen in de gaten gehouden NU 👎🏻

 82. Mooi stuk!
  Alleen je schrijft: De helden van de zorg werden overladen met verassingen.
  Verassing = crematie
  Verrassing = onverwachte gebeurtenis.
  Zelf werd ik geconfronteerd met een aantal crematies. Heel verdrietig allemaal.

 83. Ik ken in Nederland maar een partij die zich al jarenlang inzet voor o.a. het zorgpersoneel. Dat is de SP. Jammer dat ze het nooit voor elkaar krijgen met die voortdurende rechtse coalitie.
  Ik ga de volgende verkiezingen echt op de SP stemmen en probeer dat Rutte-roer eens om te krijgen. Voor mij is het duidelijk waar ik NIET op ga stemmen. Overigens…een goed geschreven artikel en absoluut op waarheid gebaseerd.

 84. Prachtig verwoord martine! ik las het met een brok in mijn keel. Enige jaren geleden ben ik ook weggegaan uit de zorg ,omdat bij mij ook iets brak. Het is voor mij nooit meer geheeld.Jammer ,dat zon prachtig beroep wordt weggezet als minderwaardig bij het kabinet. Laat je horen als beroepsgroep anders blijft er niets over.Heb er bijna 40 jaar in gewerkt.

 85. Tjee Martine, Ik lees dit 2 keer en denk ineens…Run tot Dreams?! Dat is Martine. Een prachtig verwoord stuk! Ik werk sinds een jaar of 7/8 ook in het ziekenhuis maar dan als schoonmaak op de SEH. Zie en hoor zoveel gebeuren. De teleurstelling in ziekenhuizen onder pleeg collega’s is groot en toch gaan ze door met hart voor de zaak, de patiënt! Nogmaals goed en intens verwoord. Liefsss Michelle uit Veendam 🌸

 86. Ik snap de gevoelens die je uit en waarom. Ik heb erg veel respect, zonder details te weten, hoe de zorg de schouders eronder heeft gezet. Feit is dat zonder deze mensen de gevolgen vele malen groter waren geweest. Enorm bedankt!

  Tijdens de crisis is er met een enorme hoeveelheid geld geschoven, geen idee hoeveel, maar het zijn bakken met geld. Dit komt bij de zorgorganisaties. Waar is dat geld gebleven dan? Als we het over beloning naar prestatie hebben, lijkt me dat de juiste weg. Ik hoop dat het lukt en dat het je nare gevoel wegneemt.

  Maar ik betwijfel het. Want zoals je zelf al zegt ben je op zoek naar waardering en respect. 1000 euro geeft jou dat niet. 3% meer salaris ook niet. Altijd lekker, maar nee. Het gaat om secundaire zaken, tijd om te herstellen, nazorg, voorkomen van herhaling, reflectie, waardering, misschien antwoorden. Ik hoop dat daar een begin mee is gemaakt, maar ik vermoed dat er nog erg weinig ruimte/tijd is geweest. Wel heb ik een boel van deze teruggehoord in het politieke debat. De klachten wordt gehoor aan gegeven. Alleen een “extra” verhoging bovenop de 3-5% niet. Maar wie wel? Maar nog nogmaals, daar gaat het dus niet om. Er is van alles toegezegd. Beloftes gedaan. Concrete antwoorden op jouw vragen volgens mij. Maar ik lees ze niet. Zoek je wel in de goede hoek? Want als je vantevoren was gevraagd of je voor 1000 euro/3% de heldendaden had gedaan zoals gebeurt is, had je ook geantwoord dat je dat niet doet voor het geld, maar omdat je een hart in de zorg hebt.

 87. Ik heb alle reacties niet kunnen lezen, want het zijn er gewoon teveel.
  Ik hoop alleen, dat de tegenstemmers zelf eens een zorgmedewerker nodig hebben. Ook verdienen deze tegenstemmers een veelvoud van wat een zorgmedewerker verdient! Maar kom niet aan hun portemonnee!
  Het wordt hoog tijd, dat alles beter wordt verdeeld. De stemmers bij de komende verkiezingen kunnen daar in Nederland althans uiting aan geven.

 88. Ter vergelijk:
  Salaris Rutte 15.000,- per maand! En wat doet ie ervoor?
  Binnenkort, als ze 18 is, krijgt Amalia een uitkering van 4800,- euro PER DAG dat is een slordige 144.000,- per maand!!! Zonder dat zij daar ook maar iets voor hoeft te doen.
  Reactie Rutte hier over: Dat hebben we nou eenmaal met z’n allen zo besloten en studeren kost nou eenmaal geld …
  Ik bedoel maar!

 89. Gaat het alleen om geld? Er is al een verhoging van 7,5 % en die stijging lijkt ook volgend jaar ook te komen? Waarom niet strijden voor regelmatiger werk, betere roosters?

 90. Voor alles en iedereen in het buitenland is geld, maar de eigen mensen kunnen stikken. Dat zie je met het hoge water, aardbevingen en nu de COVID-19. Dan is er geen geld, de mensen in de zorg mogen van mij hard weglopen als er een belangrijk persoon op de afdeling komt. Boontje komt om zijn loontje

 91. Jullie werkten aan het front in een oorlog waarvan je de vijand niet kon zien.
  Medewerkers van Defensie die uitgezonden zijn krijgen Traumaverwerking.
  Het is een een grote schande hoe de overheid voor de zoveelste keer onderschat wat Zorgverleners doen en betekenen, wat voor impact dit soort crisissituaties hebben op hunzelf. Ja ze hebben geleerd privé en werk te scheiden, maar als beiden beïnvloed zijn door Corona is er mentaal geen rust meer. Geen enkel stil plekje meer waar je je hoofd leeg kan maken.
  Ik werk in een andere tak van de Zorg maar ik zou het niet aankunnen in jullie schoenen te hebben gestaan. Een diepe buiging van respect voor allen die naar het CoronaFront moesten…….

 92. En wij moeten vertrouwen hebben in de politiek ????
  Mensen die zich zo gedragen als deze mensen ,,,zijn in mijn ogen criminelen.
  Die moeten opgesloten worden en op water en brood leven .
  Want door hun beslissingen zijn er mensen overleden .Ik hoop dat zij de eerste zijn die op de ic terecht komen en dat er tekort bedden zijn .
  En dat dan keuzes gemaakt moeten worden ,hoe groot is de kans dat hun er dan doorkomen ????????
  Laat dan het recht zegevieren .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.